Visit of Us Embassy on Community Center Little Angels

Read More

World against child labour

Button text

1 June 2015, celebrating with children.

International Volunteer Day

Celebrating Independence Day

Previous

Next

Home

SHKEJ

Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën

Give Children e voice, let us be the creation of our world

Who Are We?

SHKEJ is an Albanian non-profit association founded on February 18th 2003 from a group of youth, inspired to be near the people in need, operates as an Albanian Non Profit Association in the field of promoting the Human Rights and the Social Integration of Human Beings in the spirit of the International Conventions and National Legislation.

Our Mission

SHKEJ, in order to fulfill the vision that “every human being is well prepared to face life challenges and achieve a balance in everything they do”, takes action towards societies and vulnerable groups promoting rights, facilitating social integration, and taking part in developing their future. It offers different services, building capacities by making educative activities and advocacy in community basis.

Whom We Serve?

  • Street children;
  • Children that never went to school, have or may abandon school;
  • Children and youngsters that come from families with huge economic and social problems;
  • Girls and women that live in the suburbs of Tirana;
  • Families of Roma and Egyptian Community;
  • Disadvantaged and marginalized communities

Our Services and Support

icon box image

Educational Support

icon box image

Recreational Activities

icon box image

Food Support

icon box image

Medical Support

icon box image

Family Support

icon box image

Summer Activities

icon box image

Historical and Travel Activities

icon box image

Summer Camp

SAD

QK. Eden

Join us on Facebook

Një hap shumë i rëndësishëm në luftën kundër trafikimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve është përmbushur me sukses; Projekti: Parandalimi i shfrytëzimit dhe trafikimit të fëmijëve, përmes zërit të të rinjve aktiv nga komuniteti Rom dhe Egjiptian. Inplementuar nga Qendra Komunitare Engjëjt e Vegjël/ SHKEJ dhe mbështetur nga USAID dhe Terre des hommes në kuadër të projektit “Të bashkuar Kundër Trafikimit të Fëmijëve”.

Falenderojmë të gjithë bashkëpunëtorët për kontributin e dhënë, veçanërisht grupin e të rinjve për përkushtimin në punën kundër trafikimit të fëmijëve dhe hedhjen e një hapi tjetër, shumë të rëndësishëm, që do të pasojë me të tjera nisma në vazhdimin e këtij misioni human
... See MoreSee Less

View on Facebook

Tryeza : Perfshirja aktive e te rinjve nga komunitete ne nevoje ne informimin, ndergjegjesimin dhe krijimin e nje rrjeti bashkepunimi efektiv per parandalimin e abuzimit dhe shfrytezimit apo trafikimit te femijeve. ... See MoreSee Less

View on Facebook