top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Ekspert për hartimin e një moduli mbi pjesëmarrjen e të rinjve ne advokasi

Shoqata Kombetare Edukim per Jeten dëshiron të punësoje një Ekspert në hartimin e një moduli mbi pjesëmarrjen e të rinjve në advokasi.Qëllimi I këtij pozicioni është të hartojë një modul mbi pjesëmarrjen e të rinjve në advokasi si dhe te ofrojë ekspertizën përgjatë Turit Të Advokasisë me të Rinjtë Local përgjatë 3 ditëve, ku të rinjtë do të trajnohen mbi pjesëmarrjen e tyre në nivel lokal dhe do të orientohen në hartimin e iniciativave konkrete advokuese.

TOR Expert per hartimin e modulit mbi advokasine e te rinjve dhe lehtesimin e turit 3 dito
.
Download • 86KB

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page