top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Ekspert për kryerjen e sesioneve informuese dhe klasave të prindërimit për prindër vulnerabël

Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën - SHKEJ, është një OJQ shqiptare e krijuar në vitin 2003 nga një grup të rinjsh, të frymëzuar për të qenë pranë njerëzve në nevojë dhe vepron si një OJQ shqiptare në fushën e promovimit të të drejtave të njeriut dhe integrimit social të qenieve njerëzore bazuar në Konventat Ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar.


Ne kuader te Projektit "Shërbimi komunitar dhe shëndetësor lëvizës për familjet ne zonat rurale" ne bashkepunim me Bashkine Tirane, Shkej kerkon te kontraktoje nje Ekspert në ofrimin e sesioneve informuese dhe klasave të trajnimit të prindërve për palët e interesuara dhe prindërit vulnerabël në zonat rurale.


Hartimi i materialeve të shkurtra në print dhe powerpoint të disponueshme për trajnime dhe sesione informuese dhe gjithashtu sigurimin e një raporti përfundimtar për SHKEJ dhe partnerëve të tij në këtë projekt.


TOR Ekspert per realizimin e sesioneve informuese me prinder
.pdf
Download PDF • 81KB

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page