top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Ekspert për kryerjen e sesioneve ndergjegjesuese për prindër vulnerabël ne zonat rurale

Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën - SHKEJ, është një OJQ shqiptare e krijuar në vitin 2003 nga një grup të rinjsh, të frymëzuar për të qenë pranë njerëzve në nevojë dhe vepron si një OJQ shqiptare në fushën e promovimit të të drejtave të njeriut dhe integrimit social të qenieve njerëzore bazuar në Konventat Ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar.


Ne kuader te Projektit "Shërbimi komunitar dhe shëndetësor lëvizës për familjet ne zonat rurale" ne bashkepunim me Bashkine Tirane, Shkej kerkon te kontraktoje nje Ekspert në ofrimin e sesioneve ndergjegjesuese me familjet më vulnerabël në zonat rurale.

Hartimi i materialeve të shkurtra në print dhe powerpoint të disponueshme për trajnime dhe sesione informuese dhe gjithashtu sigurimin e një raporti përfundimtar për SHKEJ dhe partnerëve të tij në këtë projekt.


TOR Ekspert per realizimin e sesioneve ndergjegjesuese me prinder
.pdf
Download PDF • 81KB

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page