top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

“Forcimi i Aftësive Digjitale për fëmijët dhe të rinjtë e shtresave më vulnerabël”

Një fëmijë nuk mund të fuqizohet i vetëm. Prindërit dhe e gjithë familja janë sistemi mbështetës me i rëndësishëm për fëmijën, në mënyrë që suporti i ofruar nga iniciativa jashtë familjes të jenë efektive.

Ndërhyrja me bazë komunitare “Forcimi i Aftësive Digjitale për fëmijët dhe të rinjtë e shtresave më vulnerabël” në Qendrat Komunitare “Engjëjt e Vegjël” dhe “EDEN”, implementuar nga SHKEJ në partneritet me UNICEF Albania, ka bërë të mundur që prindërit e fëmijëve në zonat ku këto qendra ofrojnë shërbimet, por jo vetëm, të pajisen me njohuri në lidhje me digitalizimin, sigurinë online, platformat e shërbimeve online të cilat janë të domosdoshme për çështje të ndryshme si punësimi, shëndetësia dhe arsimi.

Laureta dhe Vathe në videon më poshtë flasin për eksperiencën e tyre, si ka ndikuar kjo ndërhyrje në qendrat komunitare për të përmirësuar aspekte të jetës së fëmijëve të tyre dhe të gjithë familjes.

Ky material është prodhuar në kuadër të programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” i cili mbështetet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar British Embassy Tirana dhe udhëhiqet nga UNICEF Albania.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page