top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

“Forcimi i Aftësive Digjitale për fëmijët dhe të rinjtë e shtresave më vulnerabël”

Një fëmijë nuk mund të fuqizohet i vetëm. Prindërit dhe e gjithë familja janë sistemi mbështetës me i rëndësishëm për fëmijën, në mënyrë që suporti i ofruar nga iniciativa jashtë familjes të jenë efektive.

Ndërhyrja me bazë komunitare “Forcimi i Aftësive Digjitale për fëmijët dhe të rinjtë e shtresave më vulnerabël” në Qendrat Komunitare “Engjëjt e Vegjël” dhe “EDEN”, implementuar nga SHKEJ në partneritet me UNICEF Albania, ka bërë të mundur që prindërit e fëmijëve në zonat ku këto qendra ofrojnë shërbimet, por jo vetëm, të pajisen me njohuri në lidhje me digitalizimin, sigurinë online, platformat e shërbimeve online të cilat janë të domosdoshme për çështje të ndryshme si punësimi, shëndetësia dhe arsimi.

Laureta dhe Vathe në videon më poshtë flasin për eksperiencën e tyre, si ka ndikuar kjo ndërhyrje në qendrat komunitare për të përmirësuar aspekte të jetës së fëmijëve të tyre dhe të gjithë familjes.

Ky material është prodhuar në kuadër të programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” i cili mbështetet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar British Embassy Tirana dhe udhëhiqet nga UNICEF Albania.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page