top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Hapësira miqësore


Hapësira miqësore midis prindit dhe fëmijës është një ndër aktivitetet risi në ambjentet e Qendrës Komunitare Eden e cila ka në fokus të rrisë kapacitetet e prindërve në edukimin e fëmijëve të tyre nëpërmjet ndërveprimit efektiv me njeri-tjetrin. Gjatë këtij aktiviteti prindërit kanë mundësi të kujdesen për fëmijët e tyre dhe të kalojnë kohë cilësore me ta duke u argëtuar së bashku, por në të njëjtën kohë duke mësuar dhe teknika efektive të menaxhimit të sjelljes së fëmijëve të tyre.

Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të ndërhyrjes “Zhvillim i Qëndrueshëm I Shërbimeve Komunitare për Fuqizimin e Grupeve të Disavantazhuara në Tiranë”
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page