top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Konsulent për krijimin e një video informuese dhe promovuese

Shkej po kerkon nje konsulent per prodhimin e një video të shkurtër informuese dhe promovuese të procesit te mbështetjes me bursa shkollore për fëmijët që vijnë nga minoritetet rome dhe egjiptiane në Tiranë.TERMA REFERENCE-VIDEO KRIJUES
.pdf
Download PDF • 592KB

8 views0 comments

Comments


bottom of page