top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Mbështetja pas shkolle

Mbështetja pas shkolle është një ndër aktivitete më të rëndësishme, e cila ofrohet nga stafi ynë edukativ në ambientet e qendrave tona komunitare.

Eksperienca në vite ka treguar, së kjo tipologji aktivitetesh ka mbështetur shumë raste të fëmijëve në nevojë, të cilët kanë përmiresuar nivelin e tyre të njohurive, rezultatet e të nxënit, aftësitë psiko-sociale dhe ka reduktuar braktisjen e shkollës.

Një pjesë e aktiviteteve të mbështetjes shkollore të dhënë çdo ditë për më shumë së 120 raste të fëmijëve në nevoje të vendosur në zonat informale të Tiranës realizohet në kuadër të programit "Mbështetje në Distancë" (#DSP) me mbështetjen financiare nga Shoqata Internacionale Për Solidaritetin dhe #AVSI.
14 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page