top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Thirrje për procedurën e prokurimit “Akomodim fullboard I të rinjve, akomodim, ushqim dhe salle"

Updated: Apr 18, 2023

Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën në partneritet me Terre des Hommes, në kuadër të projektit “Turi I Advokasisë të të Rinjve nga zonat rurale dhe sub-urbane në Bashkinë e Tiranës”, shpall thirrjen për kuotim për procedurën e prokurimit “Akomodim fullboard I të rinjve, akomodim, ushqim dhe sallë trajnimi”.


Janë të ftuar të gjitha bizneset e interesuara për të paraqitur ofertën e tyre financiare, për t’u bërë pjesë e procesit të përzgjedhjes. Çmimi i ofruar për shërbim duhet të jetë çmimi për njesi me TVSH në monedhën Lek (sipas formatit “Kërkesë për ofertë” bashkangjitur kësaj thirrje).


Afati i paraqitjes së ofertës financiare sipas dokumentit bashkangjitur duhet të jetë jo më vonë se data 23/04/2023, ora 16:00 në adresën zyrtare të SHKEJ, shkej@albmail.com.

Kerkese per oferte sherbimi akomodimi dhe fullboard
.pdf
Download PDF • 465KB

kerkese per oferte akomodimi fullboard
.pdf
Download PDF • 416KB


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page