top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Si të Mbrohemi dhe te Reagojmë ndaj Trafikimit të Qënieve Njerëzore

Flyer për bashkëmoshatarët si të mbrohen e reagojnë ndaj trafikimit të qenieve njerëzore.


Trafikimi i fëmijëve është dhunë ndaj fëmijëve dhe një formë skllavërimi modern, i cili prek një numër të konsiderueshëm të viktimave, që trafikohen brenda vendeve të origjinës ose transportohen larg shtëpive të tyre dhe trajtohen si mallra për t'u blerë apo shitur, për punë ose shfrytëzim seksual.


Flyer tregon disa nga format e trafikimit por edhe si te kerkojme ndihme apo te jesh nje keshillues bashkemoshatar.

#ENDHumanTrafficking #shkej #unicefalbania #unicefprotect #iamsafeonline






130 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page