top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Spot sensibilizues dhe informues mbi punën e fëmijëve dhe trafikimin e qenieve njerëzore
5 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page