top of page
Search

SUMMER FUN

Friends, we

just started fun activities in the Eden Community Center. We promise you beautiful surprises and full of positive energy every day.
52 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page