top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Trajner për kryerjen e sesioneve për rritjen e kapaciteteve për profesionistë

Shoqata Kombëtare Edukim për Jetën - SHKEJ, është një OJQ shqiptare e krijuar në vitin 2003 nga një grup të rinjsh, të frymëzuar për të qenë pranë njerëzve në nevojë dhe vepron si një OJQ shqiptare në fushën e promovimit të të drejtave të njeriut dhe integrimit social të qenieve njerëzore bazuar në Konventat Ndërkombëtare dhe legjislacionin kombëtar.


Ne kuader te Projektit "Shërbimi komunitar dhe shëndetësor lëvizës për familjet ne zonat rurale" ne bashkepunim me Bashkine Tirane, Shkej kerkon te kontraktoje nje Trajner në ofrimin e sesioneve për fuqizimin/rritjen e kapaciteteve të profesionistëve të strukturave shoqërore dhe shëndetsore të cilët janë në mbështetje direkte dhe punojnë në terren më familjet më vulnerabël në zonat rurale.

Hartimi i materialeve të shkurtra në print dhe powerpoint të disponueshme për trajnime dhe sesione informuese dhe gjithashtu sigurimin e një raporti përfundimtar për SHKEJ dhe partnerëve të tij në këtë projekt.TOR Trajner per trajnim me profesioniste
.pdf
Download PDF • 79KB

29 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page