top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Video informuese-ndërgjegjësuese për trafikimin e qenieve njerëzore

SHKEJ dhe UNICEF Albania kanë kënaqësinë të ndajnë videon informuese-ndërgjegjësuese, e përshtatur në Gjuhën e Shënjave, ku në mënyrë shumë të qartë dhe të përmbledhur tregohen aspektet kryesore që kanë të bejnë me


. Nëpërmjet kësaj video-je do të njiheni me trafikimin si përkufizim, ambjentet dhe hapësirat ku mund të ndodhë, llojet e ndryshme të trafikimit, pasojat që mund të ketë një fëmijë i trafikuar, mënyrat me anë të cilave përfitojnë trafikantët, mjetet e rekrutimit, rrugët që duhen ndjekur për t’u mbrojtur, kanalet e raportimit etj. Na ndiqni!

Ky material është prodhuar dhe transmetohet në kuadër të programit “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qënieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” i cili mbështetet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar British Embassy Tirana dhe udhëhiqet nga UNICEF Albania. #Ndalojmëtrafikimin #Bashkëmundemi #StopHumantrafficking #EndHumanTrafficking #bashkëkundërtrafikimittëqenievenjerëzore


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page