top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Aktivitete pergjate muajit dedikuar Anti-trafikimit

60 fëmijë të shkollave 9-vjeçare “Nënë Tereza” dhe “Kamza e Re” në Bashkinë Kamëz morën pjesë në sesionet informuese të organizuara nga Qëndra Komunitare Eden në kuadër të muajit antitrafik. Gjatë këtyre sesioneve të rinjtë nëpërmjet lojrave interaktive patën mundësi të njihen me konceptet e trafikimit, të identifikojnë faktorët e rriskut, format parandaluese dhe mënyrat e raportimit. Edukimi në mënyrë të vazhdueshme dhe rritja e kapaciteteve të fëmijëve mbi këto koncepte të rëndësishme mbeten gjithmonë mënyra më efektive për parandalimin e trafikimit.

Këto aktivitete zhvillohen në kuadër të ndërhyrjes “Zhvillim i Qëndrueshëm I Modeleve të Shërbimeve Multifunksionale për Fuqizimin e Komunitetit”, implementuar në Njësinë Administrative nr.11, Bashkia Tiranë dhe Bashkinë Kamëz.
21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page