top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Consultant to adapt a peer to peer education module on human trafficking

National Association Education for Life – SHKEJ is looking for a Consultant to develop and adapt a peer to peer education module on human trafficking and related risks in the framework of the project "Strengthening digital skills and preventing marginalization of the most vulnerable children".


The purpose of the assignment is to support SHKEJ to develop Peer to peer education module and flyer to accompany it on human trafficking ready for use.

TOR_Peer to peer module on human traffic
.
Download • 114KB

12 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page