top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Consultant to produce short videos and human-interest stories

We are looking for a Consultant to produce short videos under in the framework of the project "Strengthening digital skills and preventing marginalization of the most vulnerable children".

The purpose of the assignment is to support SHKEJ to develop and produce 2 short videos and 3 human interest stories to showcase the work of the organization.


TOR_Consultant to develop videos and hum
.
Download • 115KB

26 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page