top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Developing young people's talent in community centres

Developing young people's talent in community centres


The daily work of the SHKEJ day-care centre computer laboratories has had a positive effect on the lives of the families living in proximity of the centre. The welcoming atmosphere where children learn, have fun, grow talents and address everyday issues is already a point of reference for them.

Sabjani attends SHKEJ community centre for eight years now since he was in the first grade. He is a vivacious and gifted young man from the Egyptian community that lives in a family with serious socio-economic issues. Despite his many challenges, he has always been determined to make a difference in his life and family. When SHKEJ founded the Computer Laboratory with the assistance of UNICEF he immediately became a frequent attendee.


Sabjani explains: “I've always wanted to process videos and make music, but it was difficult. My family has no means to buy a computer or to enroll me in a tutorial class. So far, everything I've learned has come from my school or the centre. Opening the Computer Lab provided me with an opportunity to grow my creativity and expand my artistic skills. I work on video editing projects and compose music using various programs that will hopefully lead into a solid career in the near future”.Kultivimi i talentit të të rinjve në qendrat komunitare


Puna e përditëshme pranë Laboratorëve Kompjuterik të Qendrave ditore SHKEJ ka pasur një ndikim pozitiv në jetën e familjeve të komuniteteve në zonat ku qendrat jane të vendosura. Të pasurit e një ambienti miqesor ku fëmijët jo vetëm mund të mësojnë, të argëtohen, të zhvillojnë talentet dhe të diskutojnë problematikat e tyre të përditshme është për ata një pikë referimi tashmë.Sabjani frekuenton SHKEJ prej 8 vitesh që kur ka qenë në klasën e parë. Sabjani është një djalë energjik dhe shumë i talentuar, nga komuniteti egjiptian dhe nga një familje me probleme të thella ekonomike dhe shoqërore. Ai ka qënë gjithmonë i vendosur për të sjellë ndryshim në jetën e tij dhe të familjes pavarësisht problemeve të shumta me të cilat është përballur. Pas ngritjes nga SHKEJ të Laboratori Kompjuterik me mbështetjen e UNICEF ai u bë një ndër frekuentuesit e rregullt.


Sabjani shprehet: "Endrra ime ka qënë gjithmonë që të merrem me përpunimin e videove dhe të prodhoj muzikë, por gjithmonë e kam parë këtë si të pamundur. Mundësitë e familjes time janë shumë të pakta për një kompjuter ose që unë të ndjek një kurs. Çfarë kam mësuar deri tani e kam mësuar në shkollë ose në SHKEJ. Hapja e Laboratorit të Kompjuterave ishte një mundësi e art për mua dhe përzhvillimin më tej të talentit tim. Unë realizoj projekte për editimin e videove dhe prodhoj muzikë me programe të ndryshme. Dua që talentin tim ta kthej në profesion dhe të krijoj një të ardhme më të mire”.


42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page