Search
  • Shkej

Safer Internet Day

#Saferinternetday

#iamsafeonline

Në ditën Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt #SID2021 u realizua aktiviteti ndërgjegjësues me të rinjtë e SHKEJ në mjediset e BiblioTech “Misto Treska” dhe online në mjediset e Qendrës “Engjëjt e Vegjël” dhe "Eden".


Në mjediset e BiblioTech u realizua një roleplay nga vetë të rinjtë në lidhje me trafikimin dhe se si njohjet në rrjetet sociale mund te çojnë drejt trafikimit. Diskutimet e te rinjve ishin të shumta në lidhje me pjesën e realizuar. “Ndonjëherë të rinjtë nxiten dhe nga nevoja ose dëshirat e mëdha qe ata kanë për te realizuar ëndrrat e tyre tu besojnë njerëzve të panjohur që mund ti kontaktojnë në rrjetet e tyre sociale” – tha S. K gjatë bashkëbisedimit.

Aktiviteti vazhdoi duke zhvilluar një diskutim në lidhje me bullizmin online, sa e ndjejnë të rinjtë presionin e këtij fenomeni dhe si mund të ndihmojnë ata veten dhe të tjerët për tu përballur me të.


Kjo bëhet në kuadër të programit të Shkej në partneritet me #UNICEF Albania, pjesë e programeve #iamsafeonline dhe “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” program i cili mbështetet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

#shkej #unicefalbania #unicefprotects #digitalliteracy #mobiledigitalskills #EndHumanTrafficking#StopHumantrafficking2 views0 comments

Recent Posts

See All
SHKEJ - Non Profit Organisation

Blv. Zogu 1. Nd 53, Ap 13

Tirana Albania

Email: shkej@albmail.com

Phone: +355 4 22 65 398

Fax: +355 4 22 65 398

Get Monthly Updates

© 2019 by SHKEJ. Proudly created with Wix.comTerms of Use  |   Privacy Policy