top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Safer Internet Day

#Saferinternetday

#iamsafeonline

Në ditën Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt #SID2021 u realizua aktiviteti ndërgjegjësues me të rinjtë e SHKEJ në mjediset e BiblioTech “Misto Treska” dhe online në mjediset e Qendrës “Engjëjt e Vegjël” dhe "Eden".


Në mjediset e BiblioTech u realizua një roleplay nga vetë të rinjtë në lidhje me trafikimin dhe se si njohjet në rrjetet sociale mund te çojnë drejt trafikimit. Diskutimet e te rinjve ishin të shumta në lidhje me pjesën e realizuar. “Ndonjëherë të rinjtë nxiten dhe nga nevoja ose dëshirat e mëdha qe ata kanë për te realizuar ëndrrat e tyre tu besojnë njerëzve të panjohur që mund ti kontaktojnë në rrjetet e tyre sociale” – tha S. K gjatë bashkëbisedimit.

Aktiviteti vazhdoi duke zhvilluar një diskutim në lidhje me bullizmin online, sa e ndjejnë të rinjtë presionin e këtij fenomeni dhe si mund të ndihmojnë ata veten dhe të tjerët për tu përballur me të.


Kjo bëhet në kuadër të programit të Shkej në partneritet me #UNICEF Albania, pjesë e programeve #iamsafeonline dhe “Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj trafikimit të Qenieve Njerëzore në dhe nga Shqipëria” program i cili mbështetet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.

#shkej #unicefalbania #unicefprotects #digitalliteracy #mobiledigitalskills #EndHumanTrafficking#StopHumantrafficking13 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page