top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

TOR Expert to prepare a module for school aged children

Updated: Apr 26, 2023

Position: Expert to prepare a module for intervention with children and youth regarding the importance and ways of integration of their peers returned from war zones.


TOR Expert to prepare a module for school aged children
.pdf
Download PDF • 179KB

20 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page