top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

ECD programs for children from vulnerable families and disadvantaged communities in Tirana


Project Report 2019 for the programme "Improved ECD programs for children from vulnerable families and disadvantaged communities in Tirana"

2nd Progress report Porticus Jan-Dec 2019
.pdf
Download PDF • 218KB

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page