top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Editor for “Digital skills and online safety curricula for parents and caregivers from vulnerable co

National Association Education for Life – SHKEJ is looking to engage an external as an editor for “Digital skills and online safety curricula for parents and caregivers from vulnerable communities”.


Consultancy is required on “Equal access to digital skills and online safety for the most vulnerable children and young people in Albania” in partnership with UNICE Albania.

TERMS OF REFERENCE-Editor
.pdf
Download PDF • 108KB

30 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page