top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Expert in assessment and training of Shkej staff in strategic documents, Web site and social media

Updated: Apr 29, 2021

National Association Education for Life – SHKEJ is looking for an Expert/Team to develop and adapt need assessment and Shkej staff training for new opportunities to provide and promote services through the drafting of strategic documents, Web site and social media.


Consultancy is required on “Development of Shkej abilities to improve online/alternative services”.


This project was funded by the European Union under the project “IRIS NETWORking - CSOs for protection sensitive migration management”.

Shkej -Terms-of-Reference-External Consu
.
Download • 155KB


55 views0 comments

Recent Posts

See All

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page