top of page
Search
  • Writer's pictureShkej

Expert to develop digital skills and online safety curricula

National Association Education for Life – SHKEJ is looking to contract an individual consultant or a company who would develop the content of curricula for digital skills and online safety for parents and caregivers, referring to vulnerable communities. The curricula will provide information to raise parents' and caregiver’s knowledge on how to access digital services and tailored digital skills and online safety learning.Consultancy is required on “Equal access to digital skills and online safety for the most vulnerable children and young people in Albania” in partnership with UNICE Albania.TOR expert for parent's curricula
.pdf
Download PDF • 139KB

33 views0 comments

Recent Posts

See All

DEKLARATË

Zgjedhjet demokratike vendore në Shqipëri të cilat do të mbahen në 14 Maj 2023 janë pjesë e zhvillimit demokratik, duke përfshirë respektimin e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Gjatë fush

bottom of page